Vše proti ohni

V boji proti ohni jsou velmi důležité nejenom hasící technika a hasící nástroje, ale i požární hlásiče. Požární hlásič je zařízení, které je součástí některých složitých požárních poplachových systémů. Požární hlásič reaguje na některé z těchto prvků jako je kouř nebo teplo. Hlásič je obvykle neustále v pohotovosti detekci požáru. Je neustále připraven dát zvukovou a vizuální signalizaci, když nastane problém.Dalším neméně důležitým nástrojem v boji proti ohni je hasící technika. Tady máme například hasící nástroje, které jsou v různých provedeních dle potřeby a umístnění jako jsou vodní hasící přístroj, hasební prášek nebo třeba pěnový hasicí přístroj.

značky a parametry
0
0

Značky a parametry

Kategorie

Prodávané značky

777 739 748
Heureka.cz Zboží.cz